Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čunek, hazardér se zdravím řidičů

7. 4. 2020

Velice dobře napsaný článek jak hejtman Čunek hazarduje se zdravím řidičů autobusu ve Zlínském kraji.

 

V autobusech se opět platí. Řidiči se bojí viru

OKRES – Koronavirová krize se dotkla také veřejné dopravy. S nedostatkem ochranného materiálu bojovali i dopravci. Hejtman Jiří Čunek proto vydal rozhodnutí, na jehož základě byl od 18. března v autobusech krajské veřejné dopravy nařízen nástup pouze zadními dveřmi, bez odbavování cestujících a placení jízdného. To nyní již neplatí. Řidiči autobusů se ale bojí šíření nákazy.

Vyjádření od ZO OSD Zlín. Plné a neupravené znění:

Pár slov a faktů k současné situaci ve věci ochrany životů a zdraví občanů – cestující veřejnosti i řidičů autobusů z pohledu řidiče autobusu veřejné linkové dopravy, který pracuje tzv. v závazku veřejné služby na území Zlínského kraje.

 

Pokusme se co nejstručněji popsat stávající stav:

Dosud je platné opatření, které vyhlásila Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). A sice na území České republiky jde o nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, který byl prodloužen.

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ 

 

Objednavatel veřejné linkové dopravy (Zlínský kraj) vyhlásil dne 17.03.2020 rozhodnutí hejtmana o změně v provozu veřejné linkové dopravy – zkráceně: „…jízdné zdarma s platností od středy 18.03.2020 (prozatím do 24.03.2020), cestující budou nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň budou povinni použít roušky nebo podobné ochranné prostředky, atd..“

zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-o-koronaviru-covid-19-cl-4886.html

Vyhlášení rozhodnutí zde: https://www.id-zk.cz/media/userfiles/Rozhodnutí_regulační opatření COVID_19.pdf

Tento stav trval i po 24.03.2020. Hejtman ZK jej legalizoval „rozhodnutím hejtmana č.7″, kterým předchozí opatření zrušil k 29.03.2020, čas 23:59 h. Dopravcům bylo rozhodnutí doručeno v průběhu odpoledních hodin v pondělí 30.03.2020 (!). Žádné další rozhodnutí hejtmana v této věci nebylo vydáno. Oficiálním zdrojem informací má být web Zlínského kraje, kde však žádná relevantní informace zveřejněna nebyla.

Podle stejného zdroje byl provoz veřejné linkové dopravy od 30.03.2020 zaveden takto: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-o-koronaviru-covid-19-cl-4886.html

V úterý 31.03.2020 v 15:00 h. se konalo jednání (telekonference) mezi dopravci a zlínským krajem (zastoupeným hejtmanem Jiřím Čunkem), kde se snažili dopravci hejtmanovi vysvětlit složitost situace, vysokou míru rizika i nedostatečnou ochranu řidičů. Zde bylo potvrzeno rozhodnutí hejtmana ZK o zrušení bezpečnějšího provozu veřejné linkové dopravy ve stavu nouze (který ale v celé České republice nadále trvá). Jednotlivé základní odborové organizace se snažily a nadále snaží i tak jednat se zaměstnavateli, aby udrželi bezpečnější pracovní prostředí pro řidiče.

Na základě těchto, ale i celé řady dalších veřejně dostupných informací, máme my, řidiči linkových autobusů, důvodnou obavu, že se situace v rozšiřování virové nákazy nelepší, spíše dochází ke zhoršování a přibývá jak infikovaných občanů, tak i úmrtí. Cestující veřejnost není povinna nijak dokladovat svůj zdravotní stav, řidič tedy je a nadále má být vystavenvelkému riziku možnosti nákazy. Riziko se zvyšuje až k hazardu, jestliže řidič musí dodržet zrušení rozhodnutí o nastupování pouze zadními dveřmi a nevybírání jízdného. Protože pokud mu to jeho zaměstnavatel (ne hejtman, ale zaměstnavatel) nařídí, bude muset uposlechnout.

Chápeme, že dopravcům i objednateli vznikají finanční ztráty nevybíráním tržeb z jízdného od cestujících, ale na druhé straně stojí ochrana životů a zdraví zaměstnanců veřejné linkové dopravy, zejména řidičů autobusů, ale také nemalého počtu každodenně cestujících občanů.

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat ochranná opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. V současné době je řidičům různým způsobem vydávána desinfekce , cosi jako ochrana obličeje, řidiči se chrání i ústenkami/rouškami vlastní výroby (a údržby).

Některá vozidla některých dopravců byla desinfikována ozónem, někteří řidiči dostali k údržbě podlah vozidel i Savo. Poskytnuté prostředky se liší podle schopností či možností dopravce a případně i podle dodávek výpomoci Zlínského kraje těmto dopravcům.

Zaměstnavatelé se sice snaží řidičům poskytnout i další ochranné pomůcky, ale tyto v celé řadě případů nejsou certifikovány (resp. neobdrželi jsme jejich certifikát) a také k nim nejsou vypracovány písemné pokyny, jaké ochranné pomůcky používat a jak tedy chránit sebe i cestující. V mnoha případech je problém vůbec ochranné pomůcky někde pořídit nebo zajistit. Dioptrické brýle se zamlžují, řidič se potřebuje osušit a nebo napít, klimatické podmínky, kdy přes přes čelní sklo svítí slunce, čímž se několikanásobně znásobuje teplota v prostoru řidiče, zvyšuje se potivost, a tím se i rychleji snižuje efektivnost používání ochranných pomůcek. Řidičům bylo doporučeno nepoužívat ve vozech klimatizaci. A tak dále, a tak podobně. Samostatným problémem je vysoká smyslová zátěž řidiče a také jeho psychické rozpoložení, kdy je neustále pod obavou o své zdraví i zdraví svých blízkých. V důsledku ztížených podmínek se výrazně snižuje schopnost plného soustředění na řízení. Uvědomme si prosím i vysoké riziko karantény pro desítky a stovky řidičů a cestujících v případě nákazy kteréhokoliv kolegy, a tím i možný následný výsledný kolaps veřejné linkové dopravy.

Prosím pochopte, že zaměstnanci jsou si dobře vědomi svých povinností při výkonu povolání. Jsme si vědomi, že jsme součástí kritické infrastruktury státu v této těžké době.

Veřejná linková doprava je služba a její zaměstnanci chtějí sloužit cestující veřejnosti i ve stavu nouze.

Zároveň se však chtějí chovat zodpovědně a nevystavovat riziku nákazy a jejího přenosu sebe, svoje rodinné příslušníky i každodenní cestující. Expoziční doba i plocha, ve kterém se řidič pohybuje, ho skutečně staví „do první linie“ ohrožených zaměstnanců. Maximální možná ochranná opatření tak mají chránit řidiče a to i pro stav budoucí, tedy až pomine nouzový stav a situace se bude postupně vracet k normálu. Už nyní chybí v České republice desetitisíce profesionálních řidičů, chceme, aby se situace ještě zhoršovala? Současná krajská politická reprezentace opakovaně vyhlašuje, že chce zvýšit počet občanů, kteří budou cestovat veřejnou hromadnou dopravu a budou tak šetřit například životní prostředí. Podniká nyní v tomto směru správné a zodpovědné kroky?

Ostatní kraje v ČR pokračují v zodpovědném přístupu provozování veřejné linkové dopravy, krajské hygienické stanice, ministerstvo zdravotnictví a další odborníci opakovaně vyzývají k opatrnosti a rozumnému přístupu. Zaměstnavatelé se snaží vybavit řidiče ochrannými pomůckami, ale jsou si dobře vědomi rizika, až hazardu se zdravím zaměstnanců a cestující veřejnosti, na což hejtmana opakovaně upozorňují.

Nakolik korespondují rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje směrem k dopravcům s názory skutečných odborníků z „hygienické stanice“ (KHS Zlín), Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR?

Nesrovnávejme prosím řidiče autobusu se zdravotní sestrou, lékařem či prodavačkou v obchodě. Každá profese nese svoje rizika a tato mediální zkratka („co by měly říkat třeba prodavačky…“) má za cíl jen vnášet svár a nepohodu mezi občany.

Jak tedy vypadá současný „zodpovědný“ přístup objednatele? „Otevřete přední dveře, řidiči nasaď si štít a vybírej jízdné“. O peníze jde totiž až v první řadě…

Vážení cestující – v dopravních firmách děláme pro Vás a Vaše bezpečné cestování maximum, ale současné zvýšení míry rizika během Vašeho cestování jsme my nezpůsobili.

https://www.jalovec.cz/v-autobusech-se-opet-plati-ridici-se-boji-viru/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář