Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení k ukončení regulačního opatření v dopravě

29. 3. 2020

Prohlášení k ukončení regulačního opatření v dopravě

 

Věc: Prohlášení k ukončení regulačního opatření v dopravě

 

Vážený pane hejtmane,

obracím se na Vás jako člen Předsednictva Odborového svazu dopravy za Zlínský kraj a zástupce všech řidičů, kteří v této nelehké době nouzového stavu za tento kraj plní s nasazením svého zdraví závazek veřejné služby v dopravě.

Aktuální prodloužení omezení volného pohybu se řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, které vzala vláda na vědomí, nicméně ze strany kraje je nutno pružně reagovat na aktuální vývoj situace a přijímat i v dopravě regulační opatření tak, aby pracovníci v dopravě, kteří denně chodí od svých rodin a dětí do práce a pracují v první linii k zajištění chodu státu, v době kdy závažně hrozí ohrožení jejich zdraví v důsledku koronavirové pandemie, byli chráněni, vybaveni ochrannými pomůckami a byla přijata na krajské úrovni adekvátní opatření, která maximálně omezí riziko jejich nákazy.

Jedním z těchto opatření je i zákaz pro nástup předními dveřmi ve všech vozidlech provozovaných v závazku veřejné služby pro Zlínský kraj a neodbavování cestujících řidičem tak, aby nedocházelo ke kontaktu s potenciálně nakaženými cestujícími. Podle zákona č. 241/2000 Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, může hejtman v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, nařídit i regulační opatření, kterým se mění způsob řízení a organizace dopravy. V tomto směru řidiči uvítali Vaše rozhodnutí ze dne 18. 3. 2020 představující výše specifikované regulační opatření v dopravě. Toto regulační opatření nicméně pozbylo platnosti dnem 24. 3. 2020, přičemž nové opatření stejného druhu vláda podle výše citovaného zákonného ustanovení nenařídila. Řidiči pouze rámcově disponují informací, že uvedené opatření bude platit do neděle 29. 3. 2020. Následně by však došlo opětovně k expozici řidičů riziku nákazy, které se zatím, bohužel, s kulminující pandemií zvyšuje, nikoliv snižuje.

Vážený pane hejtmane, apeluji jménem všech řidičů na nepřijatelnost této aktuálně právně neukotvené situace, která má neblahý dopad na psychiku řidičů, kteří jsou tak v pracovním procesu soustavně stresováni možností nákazy u sebe a druhotně stresováni i bezprostředním ohrožením svých blízkých s potenciálními hlubokými dopady v rodinné, sociální a ekonomické sféře. Stav permanentního ohrožení tak může vyvolat v krajním případě vedle vnitřního neklidu řidičů i odmítání práci úplně vykonávat. Kolaps dopravy a fungování rizikových složek infrastruktury si ovšem stát v této těžké době nemůže dovolit.

Vážený pane hejtmane, protože je nyní podle zákonné úpravy plně ve Vaší kompetenci prodloužit regulační opatření v dopravě vydané dne 18. 3. 2020, jménem všech řidičů Vás laskavě žádám, abyste tak učinil neprodleně  a pro časové období, které reálně odpovídá stavu postupující pandemie.

Ubezpečuji Vás, že všichni řidiči Zlínského kraje pracují obětavě a s maximálním nasazením a zaslouží si v této době úctu, respekt a podporu. Jsem Vám k dispozici ve všem, co bude potřeba k našemu společnému cíli, kterým je ochrana občanů České republiky před nákazou a řádné fungování Zlínského kraje na úseku dopravy.

 

S úctou

Miroslav Lipner

Člen Předsednictva Odborového svazu dopravy

za Zlínský kraj

Prohlášení k ukončení regulačního opatření v dopravě ke stažení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář