Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schválená novela zákoníku práce

14. 9. 2023

 

Poslanci definitivně schválili novelu zákoníku práce.

Odmítli pozměňovací návrhy senátorů, novelu tak schválili v původní podobě. Novela byla zaslána 13. 9. 2023 prezidentu Petru Pavlovi. Většina změn začne platit hned od října 2023.

Návrh zákona provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Návrhem zákona dojde ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonů v gesci Ministerstva vnitra (zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů), Ministerstva obrany (zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění zákona č. 294/2017 Sb.), Ministerstva spravedlnosti (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) a Ministerstva financí (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Nejdůležitější změny:

  1. Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21 ZP).
  2. Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  3. Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a ZP).
  4. Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
  5. Práce na dálku (§ 317 ZP) a náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
  6. Rodičovská dovolená (§ 196 ZP), pružné uspořádání práce (§ 241 ZP)
  7. Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl. ZP).
  8.  

Text novely schválený Poslaneckou sněmovnou najdete ZP - text schválený Poslaneckou sněmovnou.pdf.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář