Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění pro veřejnost

27. 7. 2017

Upozornění pro veřejnost  epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A (VHA)
 
Epidemie infekční žloutenky v Jihomoravském kraji nadále přetrvává. Každým týdnem přibývají 1-2 nové případy (viz graf), v aktuálním týdnu byl hlášen 1 případ. V součtu od začátku roku 2017 k dnešnímu dni evidujeme celkem již 60 případů. Nejvíce nemocných je dlouhodobě ve věkové skupině 25-44 let. Ze zjištěných okolností vyplývá, že virus se stále vyskytuje v prostředí na dotykových místech, na WC apod. Z tohoto důvodu se jako velmi rizikové jeví jakákoli konzumace pokrmů bez předchozího umytí rukou, zejména.
 
V okolí každého nemocného byla zajištěna nebo právě probíhají protiepidemická opatření tak, aby se v maximální míře zamezilo riziku dalšího šíření nákazy. Délka opatření u osob, které byly v kontaktu s nemocným, trvá po dobu maximální inkubační doby, tj. 50 dnů. V letošním roce byla zajištěna opatření již u více než 270 osob, které byly s nemocnými v bezprostředním kontaktu, s maximálním úsilím k zabránění dalšímu šíření.
 
Nákaza se šíří tzv. fekálně-orální cestou, virus je vylučován z těla nemocného stolicí, a to již na konci inkubační doby, kdy ještě nemá žádné příznaky onemocnění. Do těla vstupuje ústy. Přenos se děje kontaktem od osoby k osobě, a to jak přímo, tak i prostřednictvím dotykových ploch a předmětů při následném nedodržení základních zásad hygieny rukou, např. při pouliční konzumaci jídla. 
 
Vzhledem k tomu, že v prevenci přenosu má zásadní význam dodržování hygieny rukou, jsou veškerá opatření podmíněna a zároveň limitována individuální přístupem každého jednotlivce.

Za dobu trvání epidemie od začátku r. 2016 onemocnělo v Jihomoravském kraji již 509 osob. U více než 3 000 osob, které byly v přímém kontaktu s nemocnými, byla úspěšně provedena opatření, díky kterým se podařilo zabránit vzniku dalších onemocnění.
 
Prevence přenosu onemocnění virovou hepatitidou typu A:
 • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů, kouření • řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí  • je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod. • je zcela nevhodné sdílení jednoho ručníku v kolektivech i v domácnostech • riziková je konzumace jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce  • při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko • důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí • pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky 
 
Žádáme všechny spoluobčany, aby se v případě výskytu onemocnění ve svém okolí řídili pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice. 
 
Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:  • zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů  • nevolnost, nechutenství, zvracení • zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy) Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.  
 
Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod.  Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat. 
 
  MUDr. Renata Ciupek Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz
Aktualizace 21.  7. 2017